آمار کلی

کد ملی: 504962XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک سازه ماهان پی بازرس اصلی فعال 1398/08/02 تا کنون
داغمان بتن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/15 تا کنون