آمار کلی

کد ملی: 008177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده پرداز پویای آوا تک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/27 تا کنون
طراحان سیمای بامداد رئیس هیئت مدیره فعال 1390/08/30 تا کنون