آمار کلی

کد ملی: 216210XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تبیین آفاق پویا عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/01 تا کنون
توسعه اقتصاد پردیسان ایرانیان پویا بازرس اصلی فعال 1395/08/11 تا کنون