آمار کلی

کد ملی: 259069XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امین طرح ماندگار بازرس اصلی فعال 1392/12/06 تا کنون