آمار کلی

کد ملی: 168014XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعت برق توان نیرو گستر بناب بازرس علی البدل فعال 1398/10/24 تا کنون