آمار کلی

کد ملی: 128464XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه فرهنگی ورزشی زمرد اصفهان خزانه دار فعال 1398/01/24 تا کنون
مجتمع تولیدی بسپار صدف ناب سپاهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/22 تا کنون