آمار کلی

کد ملی: 126057XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایا بتن سیلک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/09 تا کنون
عمران و احیای بافت فرسوده کاشان عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/01 تا کنون