آمار کلی

کد ملی: 426010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید اروند گچساران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/06/08 تا کنون