آمار کلی

کد ملی: 243285XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده سازان و نوآوران فانوس بازرس اصلی فعال 1398/09/13 تا کنون
گروه مشاورین مبتکران صنعت برد سبز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/27 تا کنون
سبلان حفاظ ارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/01 تا کنون
مبتکران رایانه مرودشت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/11 تا کنون