آمار کلی

کد ملی: 146756XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی طرح سازه اتحاد گلسار مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/05/14 تا کنون
طرح سازه آریا پادیر عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/25 تا کنون