آمار کلی

کد ملی: 334014XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه وساختمان کامکار غرب بازرس علی البدل فعال 1397/08/01 تا کنون