آمار کلی

کد ملی: 005098XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فارمد پلاست پویان عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/09 تا کنون
پیشتاز آتیه مدیران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/23 تا کنون