آمار کلی

کد ملی: 197147XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوید زندگی دوباره لنجان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/06 تا کنون
سورنا صنعت چکاد پارسه مدیرعامل فعال 1395/02/22 تا کنون