آمار کلی

کد ملی: 350104XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شناور سازان دریا دل کیان بازرس علی البدل فعال 1398/10/21 تا کنون