آمار کلی

کد ملی: 284041XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگین الماس آپادانا سلماس بازرس علی البدل فعال 1398/08/15 تا کنون