آمار کلی

کد ملی: 275142XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی یکصد و بیست و دو آراز ماهی ارومیه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/28 تا کنون