آمار کلی

کد ملی: 229894XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بینا سازان نورآفرین سینا بازرس اصلی فعال 1398/10/14 تا کنون
داد پزشکان نوین فارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/09/11 تا کنون