آمار کلی

کد ملی: 443242XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارمیدا سرام یزد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/23 تا کنون