آمار کلی

کد ملی: 407309XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چیره دستان خرم بازرس علی البدل فعال 1439/07/28 تا کنون
پیک اندیش نشاط بازرس اصلی فعال 1393/01/27 تا کنون