آمار کلی

کد ملی: 468004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیزر سازه اسپادان بازرس اصلی فعال 1394/05/24 تا کنون