آمار کلی

کد ملی: 045253XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حامی صنعت داتیس عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/11 تا کنون
کوشش گستر سیوان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/12/09 تا 1397/11/30