آمار کلی

کد ملی: 138226XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رسا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/14 تا کنون
ساز آب سولار رئیس هیئت مدیره منحل شده 1397/11/07 تا کنون
رسا طرح محور سهند بازرس اصلی فعال 1394/02/02 تا کنون