آمار کلی

کد ملی: 220008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آیین نوآوران هیرکانی نوشهر عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/12 تا کنون
بهاران گستر ان دشت تنکابن بازرس علی البدل فعال 1395/04/30 تا کنون