آمار کلی

کد ملی: 253968XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر ساز امین بازرس اصلی فعال 1397/09/21 تا کنون
راه و ساختمان روشن کاران ایلام بازرس علی البدل فعال 1396/02/31 تا کنون
آرمه سازه فرهاد رئیس هیئت مدیره فعال 1393/08/14 تا کنون