آمار کلی

کد ملی: 212210XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آموزشی فرهنگی غیر دولتی فنی حرفه ای جویندگان صنعت نوین آمل نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/20 تا کنون
خدمات کمک آموزشی رفاهی مهرآیین آمل رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/11/10 تا 1396/10/18