آمار کلی

کد ملی: 068025XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حصارگستر یورد شمال شرق بازرس علی البدل فعال 1397/07/08 تا کنون