آمار کلی

کد ملی: 313116XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاسیساتی ساختمانی خدماتی رضوان گستر زرند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/04 تا کنون
کیمیا فناور جابربن حیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/11 تا کنون