آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره 4119 نسیم گستر چرام رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و بازرس علی البدل و منشی هییت مدیره فعال 1392/01/27 تا کنون