آمار کلی

کد ملی: 599996XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی ارشیا صنعت ماندگار ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/27 تا کنون