آمار کلی

کد ملی: 267767XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیلک پارس بازرس اصلی فعال 1397/05/01 تا کنون
مصرف کارکنان سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/03/07 تا 1396/04/21