آمار کلی

کد ملی: 209238XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بالابر و پله برقی داتیس سارویه عضو هیئت مدیره فعال 1393/08/04 تا کنون