آمار کلی

کد ملی: 108012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه کسب و کار چابک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/20 تا کنون
توسعه دانش عمران بازرس علی البدل فعال 1398/03/10 تا کنون