آمار کلی

کد ملی: 153398XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صبا ساخت عرش پارسیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/12/22 تا کنون