آمار کلی

کد ملی: 146117XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمین پلاست مشگین مدیرعامل خارج شده 1392/01/11 تا 1392/09/02