آمار کلی

کد ملی: 203215XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشتارگاه صنعتی طیور پیدای کلاله عضو هیئت مدیره فعال 1394/04/21 تا کنون