آمار کلی

کد ملی: 006437XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشتازان تجارت تکسا بازرس علی البدل فعال 1398/09/30 تا کنون