آمار کلی

کد ملی: 274127XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اروم پرنیان مهتاب بازرس اصلی فعال 1395/07/08 تا کنون