آمار کلی

کد ملی: 339207XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صبا تجارت نسیم جنوب مدیرعامل فعال 1393/06/17 تا کنون