آمار کلی

کد ملی: 325649XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رایحه عطوفت قایم عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/02 تا کنون
پیام سبز سهند غرب مدیرعامل فعال 1397/05/23 تا کنون
روان پردیس راه سبز رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/02 تا کنون
آتیه سازان خدمات روان شناختی سهند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/19 تا کنون