آمار کلی

کد ملی: 443370XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف فروشندگان ابزارآلات ساختمانی یزد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/11/08 تا کنون