آمار کلی

کد ملی: 213040XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مهندسی مازند فیدر آمل عضو هیئت مدیره فعال 1398/01/31 تا کنون
پیمانکاری زیبا سازان نگین آمل کنار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/09 تا کنون