آمار کلی

کد ملی: 270964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مارین انرژی طبرستان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/28 تا کنون
متین سازان کلخواجه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/23 تا کنون
پترو سام صدرا مدیرعامل فعال 1395/05/02 تا کنون
مهندسی ساخت نصیر البرز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/19 تا کنون