آمار کلی

کد ملی: 619964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع بافت و تکمیل فرش همیشه بهار بازرس علی البدل فعال 1396/11/07 تا کنون
زیبا بافت همیشه بهار کاشان بازرس علی البدل فعال 1395/01/21 تا کنون