آمار کلی

کد ملی: 633966XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس پلاستیک آیریک نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/30 تا کنون
آذر کار عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/10 تا کنون