آمار کلی

کد ملی: 212265XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی مسکن سازان مهستان شمال گلستان عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/19 تا کنون
سیاوش موج عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/06 تا کنون