آمار کلی

کد ملی: 209281XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب ساز آینده نگر سارویه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/14 تا کنون