آمار کلی

کد ملی: 345966XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن بدیع مهر قشم منشی هییت مدیره فعال 1392/04/04 تا کنون