آمار کلی

کد ملی: 115955XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاسیسات عماد فریدن بازرس علی البدل فعال 1397/02/11 تا کنون
خدمات فنی سامان گستر فریدن نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/08/10 تا کنون