آمار کلی

کد ملی: 087037XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مزرعه طلایی آساک عضو هیئت مدیره فعال 1390/08/02 تا کنون