آمار کلی

کد ملی: 994854XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جویندگان خورشید تابناک تجارت سبز رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/09 تا کنون
عمارت طیبه جمیل رضوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/27 تا کنون